Ревю за Open Mind Management Ltd.

по проект Design of Course Certificates като Възложител

Колко успешно беше Вашето партньорство по проекта?

star star star star star

Беше ли завършен проектът на време?

star star star star star

Беше ли завършен проектът в бюджетната рамка?

star star star star star

Бихте ли правили бизнес с тази организация отново?

star star star star star

Как бихте оценили Вашето удовлетворение?

star star star star star

Работата по проекта протече гладко и успешно.

С работодателя се работи лесно и бързо.

Общо: star star star star star

Автор: Lachezar Todorov