Ревю за Open Mind Management Ltd.

по проект NEW BUSINESS OPPORTUNITY като Възложител

Колко успешно беше Вашето партньорство по проекта?

star star star star star

Беше ли завършен проектът на време?

star star star star star

Беше ли завършен проектът в бюджетната рамка?

star star star star star

Бихте ли правили бизнес с тази организация отново?

star star star star star

Как бихте оценили Вашето удовлетворение?

star star star star star

Науката е безценна! Парите са средство за постигане на отговрни цели, водещи до по-добри резултати.

Общо: star star star star star

Автор: BEXO.ORG