Ревю за Lachezar Todorov

по проект Design of Course Certificates като Изпълнител

Колко успешно беше Вашето партньорство по проекта?

star star star star star

Беше ли завършен проектът на време?

star star star star star

Беше ли завършен проектът в бюджетната рамка?

star star star star star

Бихте ли правили бизнес с тази организация отново?

star star star star star

Как бихте оценили Вашето удовлетворение?

star star star star star

Целта ан проекта бе постигната в срок. Всички забележки и корекции се осъществиха за сметка на изпълнителя.

Общо: star star star star star

Автор: Open Mind Management Ltd.